Ansök här

  Finansieringsprojekt

Finansiering av salmbärsinköp 
Målsumma:475 000 SEK
Finansierat:10 000 SEK
2,1%
Om projektet:
Sedan ett par år tillbaka producerar Överstekvarn salmbärssylt i stor skala då den tidigare största producenten av salmbärssylt på Gotland, Lillåkre, lades ned under 2017 och vi såg en möjlighet att bredda vårt sortiment och utnyttja redan tillgänglig produktionskapacitet. Vi har på kort tid etablerat oss som den största leverantören till livsmedelsbutiker på Gotland och i Mälardalen.

Salmbär växer endast i vilt tillstånd och mognar i slutet av sommaren, då vi måste köpa in bär av plockare så att det räcker för hela årets produktion. Efterfrågan på sylt är stor och stora mängder bär krävs, vilket innebär att vi har tvingats binda upp allt tillgängligt rörelsekapital för att finanisera lagret med ansträngd likviditet som följd. Som bekant är kassaflöde en stor utmaning för många mindre företag och med den tillväxt som Överstekvarn har haft och fortsätter att ha ser vi att tillgången på rörelsekapital är det största hindret för vår fortsatta utveckling.

Vi söker nu finansiering för årets inköp av salmbär, för att frigöra medel för löpande kostnader och nödvändiga investeringar och samtidigt säkerställa en god tillgång på salmbärssylt även nästa år.
Projekt

Andra projekt: