Ansök här

  Om oss

Historien bakom Gotlands Lokalfinansiering

Företagarföreningen Produkt Gotland har i över 25 år verkat för en hållbar utveckling på Gotland, ett Gotland där vår barn och barnbarn kan leva, bo och verka (driva företag). En hållbar utveckling innebär tre olika områden – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Våra engagemang genom åren har framförallt kommit att gälla olika ekologiska projekt som förnyelsebar energi och elbilar.


För ett antal år sedan så insåg vi i föreningen att det finns många bra idéer. Det finns kapital. Tyvärr kan det vara svårt att få dessa två att mötas vilket gör att många värdefulla idéer inte ser dagens ljus. I tidernas begynnelse fanns banker som kunde och ville ta dessa risken med att stötta nya idéer, men de har av olika skäl inte den rollen längre.


Det här vill vi motverka och därför tog vi initiativet till Gotlands Lokalfinansiering.se (svb), som förutom Produkt Gotland består av utvecklingsbolagen Heligholm, Slite Utveckling, Nygarn Utveckling och Knutpunkt Hemse.


Vi har tagit fram en webbaserad plattform för ansvarsfull finansiering för lokala entreprenörer på Gotland. Det är en sida (gotland.lokalfinansiering.se) där hugade investerare kan se olika entreprenörers projekt och behov av pengar. Vi har skapat mötesplatsen för mellan entreprenörer på Gotland och människor som vill investera i goda idéer. Den lokala banken har återuppstått!


Finansiering från Europeiska jordbruksfonden


För att få en ordentlig uppstart på verksamheten har vi fått stöd från Leader Gute (finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Region Gotland). Först i projektet ”Verktyg för säkra pengar” som är avslutat. Under 2021 har vi fått ett nytt projekt "Post Corona - Finansiering i lokalsamhället" med speciellt fokus på coronadrabbade företag.