Ansök här

  Om oss

Historien bakom Gotlands Lokalfinansiering

Företagarföreningen Produkt Gotland verkade i över 25 år för en hållbar utveckling på Gotland – ett Gotland där våra barn och barnbarn kan leva, bo och verka (driva företag). En hållbar utveckling måste fungera på tre olika områden – ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Engagemangen genom åren har framförallt gällt olika ekologiska projekt som förnyelsebar energi och elbilar.

För ett antal år sedan insåg man i föreningen att även den ekonomiska sida behöver stöttas upp. Det finns många bra idéer hos gotlänningarna, och det finns kapital. Tyvärr är det ofta svårt att få dessa två att mötas vilket gör att många värdefulla idéer inte förverkligas. I tidernas begynnelse fanns banker som kunde och ville ta risken med att stötta nya idéer, men de har av olika skäl inte den rollen längre.

Det här ville man motverka och därför togs initiativet till Gotlands Lokalfinansiering AB (svb). Delägare blev ganska snart även utvecklingsbolagen Heligholm Utveckling, Slite Utveckling, Knutpunkt Hemse Utveckling och Nygarn Utveckling (sammanlagt mer än 1 000 ägare). Från 2022 har föreningen Tillväxt Gotland övertagit den nu nedlagda föreningen Produkt Gotlands ägande, och är majoritetsägare. Och Burgsviken Utveckling har övertagit Heligholms andel. Fler utvecklingsbolag hälsas välkomna att bli delägare!

Vi har tagit fram en webbaserad plattform för ansvarsfull finansiering för lokala entreprenörer på Gotland (som du nu har hittat). Där kan hugade investerare se olika entreprenörers projekt och behov av pengar. Vi har därmed skapat mötesplatsen mellan entreprenörer på Gotland och människor som vill investera i goda idéer. Den lokala banken har återuppstått!

Vi hoppas att Du är en av dem som vill hjälpa goda idéer att växa!
Skaffa dig ett konto genom att klicka på "Ansök här" uppe till höger, och följs sen anvisningarna. Det kostar ingenting! När/om du hittar något projekt Du vill stötta så går du in då och gör ett "andelsbegärande".


Finansiering från Europeiska jordbruksfonden


För att få en ordentlig uppstart på verksamheten har vi fått stöd från Leader Gute (finansierat av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Region Gotland). Först i projektet ”Verktyg för säkra pengar” som är avslutat. Under 2021 har vi fått ett nytt projekt "Post Corona - Finansiering i lokalsamhället" med speciellt fokus på coronadrabbade företag.