Ansök här

Sven Sandström

Ordförande

Sven Sandström ordförande i Gotlands Lokalfinansiering AB

Driver tillsammans med Lisen Kebbe, Kebbe & Sandström AB, organisationsutveckling och ledarskap.

Ordförande i företagsnätverket Produkt Gotland som verkar för en hållbar utveckling på Gotland - Ett Gotland där våra barn och barnbarn kan leva, bo och arbeta!

Håkan Ahlsten

Ledamot

Ledamot i styrelsen för Produkt Gotland samt i Gotlands Lokalfinansiering AB.
Driver tillsammans med hustrun Maria Ahlsten H 10 Bar och Café AB i Visby.

Styrelseledamot i riskkapitalbolaget Gotländska Investeringar AB
Ordförande i Burgsviken Utveckling AB

Har en 25-årig bakgrund i bankväsendet som direktör på Landshypotek.

Allan Båtelsson

Ledamot

Namn: Allan Båtelsson
Ålder: 63 år
Civilstånd: Gift
Barn: 3
Egenskap: Notorisk landsbygdsfanatiker.

Ordförande i Knutpunkt Hemse Utveckling AB och arbetar för att det ska vara möjligt att bo verka och driva företag på södra Gotland. Föreningsliv med bred förankring är grunder i engagemang. Det är därför viktigt att engagera sig i den här typen av frågor som gör det möjligt med finansiering av verksamheter utanför tätorterna. Sedan 2007 driver jag Byggman Gotland, en bygghandel i Hemse med tre anställda.
Kontaktuppgifter
Besöksadress: Byggman Gotland AB Ronevägen 7, Hemse
Mail: allan.batelsson@byggman.eu
Tel: 0706-844181

Mait Juhlin

Ledamot

Ledamot på uppdrag för Slite Utveckling AB där hon är VD. Bolaget driver kontorshotell med idag ca 12 verksamheter, fiber, tidningen Slite samt projekt för att utveckla norra Gotland. I sin firma arbetar hon också med studiebesök från Kina och uppdrag för Game, UU Campus Gotland. Hon är aktiv inom lokala föreningar.
Mait har en fil kand i företagsekonomi med inriktning på turism och är verksam på Gotland sedan 2003.

Olof Thomsson

Ledamot

Tryffeljägare, agronomie doktor och akademisk diversearbetare. Administratör i Gotlands Lokalfinansiering.

Mest tid lägger jag på tryffelplockning på höstarna och förädling av tryffelprodukter resten av året i egna företaget Östergarn Tryffel AB. Allt säljs genom Tryffel of Sweden (gotländsk ekonomisk förening) som är medlem i Produkt Gotland.

Under 2020 och 2021 jobbar jag halvtid som forskare i ett projekt som heter Framtidssäkrat jordbruk. Det handlar om hur vi kan få ett mer hållbart jordbruk som producerar betydligt mer av den mat svensken äter, idag är det bara ca hälften. Min del i projektet är miljöanalys.

Har genom åren även varit projektledare för ett antal landsbygdsutvecklingsprojekt, lärare och forskare i miljösystemanalys.

Engagerad i många föreningar, ofta som kassör.

Gift med Susanne Welin-Berger. Bor i Östergarn.
“Var glad och lev gott”