Ansök här

Anders Fritzell

Ordförande

Anders Fritzell är advokat och har i cirka 40 år arbetat med affärsjuridik i Stockholm på några olika byråer och han arbetar förnärvarande på Andulf Advokat AB i Stockholm. Gotlänning från början och sedan 2020 återigen bosatt på ön. Han har engagerat sig i en del verksamheter på ön och känner att han har kommit hem.

Håkan Ahlsten

LedamotLedamot i styrelsen för Produkt Gotland samt i Gotlands Lokalfinansiering AB.
Driver tillsammans med hustrun Maria Ahlsten H10 Bar och Café AB i Visby.

Styrelseledamot i Burgsviken Utveckling AB

Har en 25-årig bakgrund i bankväsendet som direktör på Landshypotek.

Allan Båtelsson

Ledamot

Namn: Allan Båtelsson
Ålder: 67 år
Civilstånd: Gift
Barn: 3
Egenskap: Notorisk landsbygdsfanatiker.

Ordförande i Knutpunkt Hemse Utveckling AB och arbetar för att det ska vara möjligt att bo verka och driva företag på södra Gotland. Föreningsliv med bred förankring är grunder i engagemang. Det är därför viktigt att engagera sig i den här typen av frågor som gör det möjligt med finansiering av verksamheter utanför tätorterna. Sedan 2007 driver jag Byggman Gotland, en bygghandel i Hemse med tre anställda.
Kontaktuppgifter
Besöksadress: Byggman Gotland AB Ronevägen 7, Hemse
Mail: allan.batelsson@byggman.eu
Tel: 0706-844181

Mathias Cöster

Ledamot

Jag är Docent och lärare i industriell teknik och industriell ekonomi vid Uppsala universitet. I dessa roller är jag verksam vid såväl Campus Uppsala som Campus Gotland i Visby. Är styrelsemedlem i Tillväxt Gotland samt driver tillsammans med min son Running Tours Gotland, som erbjuder guidade löpturer i den gotländska naturen.

Anders Engström

Ledamot

Anders Engström, är 70 år, och delar mitt boende mellan Sande i Östergarn och Nynäshamn.
Jag har detaljhandelserfarenhet sedan 50 år tillbaka, främst inom konsumentkooperationen.
Där jag arbetat med i princip allt som kan härröras till detaljhandelsverksamhet.
Under många år har jag också arbetat med och drivit frågor rörande miljö, ekologi och Fairtrade!
Har under snart 25 år arbetat med att bygga nätverk med Gotländska producenter och odlare.
Är sedan år 2014 ordförande i Goda Gotland, som är en paraplyorganisation för olika producenter, företagare, butiker och restauranger på Gotland.
På Gotland är jag också med i Utvecklingsbolaget Nygarns styrelse, ordförande i ekumeniska Bokcaféet Porten i Visby samt aktiv i Lions Club Ljugarn, för att nämna något om min verksamhet på ön.
Dessutom har jag fortfarande kvar diverse uppdrag på fastlandet, bland annat som ordförande i några föreningar, ett par revisors- och valberedningsuppdrag. Sitter också i Ekobankens fullmäktige!

Mait Juhlin

Ledamot

Ledamot på uppdrag för Slite Utveckling AB där hon är VD. Bolaget driver kontorshotell med idag ca 12 verksamheter, fiber, tidningen Slite samt projekt för att utveckla norra Gotland. I sin firma arbetar hon också med studiebesök från Kina och uppdrag för Game, UU Campus Gotland. Hon är aktiv inom lokala föreningar.
Mait har en fil kand i företagsekonomi med inriktning på turism och är verksam på Gotland sedan 2003.

Olof Thomsson

Ledamot

Tryffeljägare, agronomie doktor och akademisk diversearbetare. Administratör i Gotlands Lokalfinansiering.

Mest tid lägger jag på tryffelplockning på höstarna och förädling av tryffelprodukter resten av året i egna företaget Östergarn Tryffel AB. Allt säljs genom Tryffel of Sweden (gotländsk ekonomisk förening) som är medlem i Produkt Gotland.

Under 2020 och 2021 jobbar jag halvtid som forskare i ett projekt som heter Framtidssäkrat jordbruk. Det handlar om hur vi kan få ett mer hållbart jordbruk i Sverige som producerar betydligt mer av den mat svensken äter, idag är det bara ca hälften. Min del i projektet är miljöanalys.

Har genom åren även varit projektledare för ett antal landsbygdsutvecklingsprojekt, lärare och forskare i miljösystemanalys.

Engagerad i många föreningar, ofta som kassör.

Gift med Susanne Welin-Berger. Bor i Östergarn.
“Var glad och lev gott”