Ansök här

  Finansieringsprojekt

Mjölk i Stockholm

från Stafva Mejeri AB
Nå konsumentmarknaden i Stockholmsområdet 
Målsumma:900 000 SEK
Finansierat:500 000 SEK
55,6%
Om projektet:
"En smak av Gotland!"

Detta projekt bär namnet Mjölk i Stockholm och är Stafva Mejeri AB:s expansions satsning att nå konsumentmarknaden i Stockholmsområdet genom COOP och ICA.

Förberedelserna har nu möjliggjort att samordnad frakt med Gotlands slagterier till COOP Västerås distributionscentral kan minimera kostnader för logistik. Lena Larson med LL Group står därefter klar att jobba med lansering, försäljning och de administrativa delar för att få den dagliga försäljningen och utveckling av antal butiker att fungera.

Stafva Mejeri har söker därmed likvida muskler för att klara denna tillväxt som i snabb takt har som mål att på 8 månader växa med femdubblad omsättning från nuvarande siffror.

Hjälp Oss att påbörja resan med att få in "Smak av Gotland" på Stockholmsmarknaden då vi i detta projekts kölvatten kommer att bereda väg för många andra produkter att hitta vägar in till vår större närmarknad.
Projekt

Andra projekt: