Finansieringsprojekt

Café skolhuset

från Östergarns mat AB
Övertagande av Cafe skolhuset Östergarn 
Målsumma:180 000 SEK
Om projektet:
Övertagande och investeringar samt startkapital av café skolhuset Östergarn
Finansierat

Andra projekt: